Politika kvality a environmentu

Výkon

Neustále prekonávať očakávania našich zákazníkov.

Efektívnosť

Zlepšovať efektívnosť integrovaného systému kvality.

Životné prostredie

Trvale zavádzať najnovšie technológie šetrné k životnému prostrediu.

Požiadavky

Právne a iné  požiadavky sú považované za minimálne.

Energia

Minimalizácia spotreby energii  a znižovanie množstva odpadov je prvoradou úlohou.

Pracovné prostredie

Neustále zlepšovať pracovné podmienky pre zamestnancov.