Tu už je reálny popis, vo farbách a rich text. Skutočné HTML.